adresregel

Disclaimer

Ondanks dat Vriesema Consultancy de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Vriesema Consultancy niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Vriesema Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Vriesema Consultancy aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Vriesema Consultancy kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Vriesema Consultancy worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Vriesema Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vriesema Consultancy.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

© 2007 by Vriesema Consultancy.